Filozofie

Filozofií naší školy je naplnění hesla „Vše, co je dítěti prospěšné, je správné“.

Budeme rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, vytvoříme každému dítěti optimální podmínky pro rozvoj jeho osobních předpokladů, zájmů, možností a potřeb.

Naším záměrem je, aby děti získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy k tomu, aby se mohly aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou a mohly se dále příznivě rozvíjet a vzdělávat.

Aby se nám podařilo naplnit naše cíle, vypracovali jsme náš Školní vzdělávací program „Pojď pohádko mezi nás“… a pomůžeš nám vytvořit laskavou a bezpečnou cestu, která bude provázet děti mateřskou školou a naplňovat jejich přání a představy o jedinečném světě pocitů, poznatků, zkušeností, lidí, zvířat, věcí, měst a přírody a posilovat v dětech víru, že dobro vítězí, avšak zlu je potřeba se bránit.
V rámci programu nabízíme standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší MŠ (divadelní dny v MŠ, společné akce pro děti a rodiče, plavání, jízdu na ponících, výlety za poznáním, školu v přírodě).

Velký důraz klademe na hru, která rozvíjí celou osobnost předškolního dítěte. V maximální možné míře se snažíme využívat metody přímých zážitků, rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznávání. Denně se věnujeme rozvoji tělesné zdatnosti a pohybových dovedností dětí, rozvoji komunikativních dovedností. Velký důraz klademe na rozvoj estetických činností a ekologické aktivity.
Každoročně uskutečňujeme projekty se zaměřením kulturním, sportovním, dopravním a ekologickým, na jejichž financování se nám alespoň částečně daří získávat prostředky z Fondu primátora Magistrátu města Karviné.

Těší nás velmi dobrá úroveň spolupráce s rodiči. Samozřejmostí je spolupráce se základní školou, pedag. psych. poradnou, logopedem, lékaři a dalšími organizacemi a institucemi.

 


Kontakt

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30
Karviná-Nové Město
Sokolovská 602/
735 06
IČ: 71000836


ředitelka, ved. ŠJ, kuchyně 599525643
do třídy berušek 776672861
do třídy sluníček 776672859
do třídy hvězdiček 776672857
do třídy motýlků 776672856