Informace o nás

Název:    Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30
Sídlo:      Karviná-Nové Město
              Sokolovská 602/30
PSČ:      735 06
IČ:         71000836

Právní forma organizace: příspěvková organizace

Příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou a účetní jednotkou.

Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka Woźniaková Blažena jmenovaná zřizovatelem na základě konkurzního řízení.

Předškolní vzdělávání a péči o děti zajišťuje 8 pedagogických pracovnic, 4 provozní pracovnice včetně účetní a 3 pracovnice školní jídelny.

Název zřizovatele:    Statutární město Karviná
Adresa:                   
     ul. Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát
IČ:                               00 29 75 34 


Kontakt

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30
Karviná-Nové Město
Sokolovská 602/
735 06
IČ: 71000836


ředitelka, ved. ŠJ, kuchyně 599525643
do třídy berušek 776672861
do třídy sluníček 776672859
do třídy hvězdiček 776672857
do třídy motýlků 776672856