Třídy

Od školního roku 2012/2013 jsou děti 3 – 4 leté rozmístěny společně do třídy Berušek a Sluníček.

Rovněž třída Hvězdiček je věkově smíšená (4 až 6 let).

Ve třídě Motýlků jsou umístěny děti, které v následujícím školním roce nastoupí do ZŠ a děti s odloženou školní docházkou.

Děti jednotlivých tříd mají možnost vzájemných kontaktů s ostatními dětmi i při ranním scházení dětí do 7:00 hod., během pobytu na školní zahradě, při společných akcích školy, divadelních představeních v MŠ a při změnách organizace vzdělávání z provozních důvodů.

Jednotlivé třídy mají své označení:

1. třída Berušky - zde jsou umístěny děti od 3 do 4 let věku, výjimečně děti do 3 let, předškolní vzdělávání zajišťují 2 pedagogické pracovnice.

2. třída Sluníčka - zde jsou umístěny děti od 3 do 4 let věku, výjimečně děti do 3 let, předškolní vzdělávání zajišťují 2 pedagogické pracovnice.

3. třída Hvězdičky - zde jsou umístěny děti od 4 do 6 let věku a děti předškolní, předškolní vzdělávání zajišťují 2 pedagogické pracovnice.

4. třída Motýlci - zde jsou umístěny děti předškolní a děti s odloženou školní docházkou, předškolní vzdělávání zajišťují 2 pedagogické pracovnice.


Kontakt

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30
Karviná-Nové Město
Sokolovská 602/
735 06
IČ: 71000836


ředitelka, ved. ŠJ, kuchyně 599525643
do třídy berušek 776672861
do třídy sluníček 776672859
do třídy hvězdiček 776672857
do třídy motýlků 776672856